PROFESE VÝŽIVOVÝ PORADCE BYLA ZAPSÁNA DO NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ

Rubrika: Ostatní
Autor: Welko Team s.r.o.

 

Jak všichni velmi dobře víte, Výživový poradce je v současnosti živnost volná, což má za následek, že vedle poctivých, výživy, potravin a kulinářských úprav skutečně znalých poradců, se objevují také různí prodejci potravních doplňků a superpotravin, jejichž jediným cílem je zisk a nikoli pomoc klientovi. Řekněme si otevřeně, že tito (a klidně je nazvěme šmejdy) bohužel o výživě většinou neví nic a velmi často klientům podávají zavádějící informace, nebi jim dokonce přímo lžou a tím dělají seriózním výživovým poradcům špatné jméno v očích veřejnosti. I školících středisek pro výživové poradce je v republice nepřeberné množství a úroveň jejich absolventů je velmi rozdílná. Je smutnou skutečností, že i u středisek, která mají akreditaci Ministerstva školství České republiky (MŠMT ČR).

Po řešení této situace všichni již dlouhou dobu voláme, avšak nebyl nikdo, kdo by se řešení chopil. Až v posledních dvou letech, se rozhodla tento problém řešit Aliance výživových poradců České republiky (AVP ČR), která má ambice stát se jakousi profesní komorou, zastřešující seriózní výživové poradce a jejím jménem se tříčlenná projektová skupina aktivně pustila do procesu vytvoření standardu kvality VÝŽIVOVÉHO PORADCE. Tento proces má několik základních kroků, z nichž dva již byly realizovány a posouvají výživové poradenství na výrazně vyšší úroveň.

Prvním realizovaným krokem, který se podařil je zavedení nových podmínek akreditace kurzů MŠMT. Již dva roky je v platnosti akreditace, kde se časová dotace navýšila z původních 120 hodin na současných 150 hodin a navíc je pevně stanovená náplň kurzu. Takže, kurz kratší než 150 hodin buď není akreditovaný, nebo dané školící středisko prostě podvádí s cílem maximalizace vlastního zisku. Nemluvě o obsahu kurzu, který v takovém případě rozhodně není dodržený.

Druhým realizovaným krokem bylo završení procesu, který byl zahájen již v roce 2012, a v jeho finále byla dne 5.2.2019 do Národní soustavy kvalifikací (NSK) zapsána nová profese Výživový poradce pod kódem 69-042-N

Co to je profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace znamená zcela přesné nadefinování znalostí a dovedností v rámci dané profese. Je to něco jako „státní maturita“ s jasně daným rozsahem i obsahem a s podmínkami jednotnými na celém území ČR. Profesní kvalifikace má legislativně mnohem vyšší hodnotu než rekvalifikace. Zkoušku na profesní kvalifikaci mají právo provádět, pouze autorizované osoby, které autorizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR a které je rovněž registruje. Každá takto autorizovaná osoba má svoje registrační číslo, podobně jako například soudní znalci. Autorizovaná osoba má právo (a povinnost) používat kulaté razítko se státním znakem a s číslem svojí registrace. Co obnáší profesní zkouška u autorizované osoby a jak se k jejímu absolvování přihlásit, je možné najít na webu NSK .

Třetím, velmi důležitým krokem v tomto procesu bude zapsání živnosti Výživový poradce do Živnostenského zákona jako živnosti vázané. Na tomto AVP velmi intenzivně pracuje a věříme, že i tento krok bude úspěšně završený, podobně jako předchozí dva. K tomu, aby zájemce o vázanou živnost tuto v budoucnu získal, bude nezbytné, aby měl Osvědčení o profesní kvalifikaci, získané úspěšným absolvováním profesní zkoušky u autorizované osoby.

Dalšími kroky v budoucnu pak bude vytvoření systému dalšího vzdělávání výživových poradců, který bude zastřešován Aliancí výživových poradců, navázání systematické spolupráce s nutričními terapeuty a také s lékaři a se zdravotními pojišťovnami. Všichni tito jmenovaní již dnes vysoce hodnotí doposud realizované kroky a celá řada z nich je ochotná spolupracovat s výživovými poradci -držiteli Osvědčení o profesní kvalifikaci, již nyní, nezávisle na novele živnostenského zákona.

Absolvovat zkoušku na profesní kvalifikaci Výživový poradce co nejdříve a nečekat až na novelu živnostenského zákona, se rozhodně vyplatí.

Seznam autorizovaných osob pro kvalifikační standard Výživový poradce 69-042-N je na NSK.


Další články z rubriky Ostatní

Co jsou to viscerální tuky a jaký mají vliv na naše zdraví?

1 kg tuků a 1 kg svalů - vidíte ten rozdíl...

Viscerální (útrobní)tuky jsou tuky, které se ukládají do prostoru mezi orgány, čili do míst, kde se jinak nevyskytují. Jakmile se k nim propracujeme jsme ve velkém riziku vzniku metabolických změn a následnému onemocnění, které vede ke vzniku metabolického syndromu(tzv.syndromu X), ohrožujeme svůj kardiovaskulární systém spojením i s dalšími zdravotními komplikacemi co s obezitou souvisí.

Změňte svůj život s KOUČEM!

Kouč je Vaším osobním průvodcem na cestě osobního rozvoje. Kouč s Vámi bude objevovat, co je pro Vás opravdu v životě důležité a Vaše přání a vize s Vámi naformuluje do realistických cílu. Vytvoříte společně plán, jak těchto cílů dosáhnout. Bude s Vámi pracovat na nalezení a odstranění všech překážek, které Vám doposud bránily vykročit vpřed. Na Vaší cestě Vám bude fandit a bude Vás povzbuzovat a motivovat. A nakonec s Vámi oslaví Váš úspěch

Proč vyhledat výživového poradce

Je tu léto. Čas dovolených, lenošení u vody, grilovacích party, zmrzliny a spousty dalších dobrot. Léto zkrátka přináší spoustu radosti a nových zážitků, ale nezřídka také několik kilogramů váhy navíc. Nerudovskou otázku „Kam s nimi" lze řešit různě: někdo to zkouší sám, jiní spoléhají na „zázračné" diety z novin či televize, další věří tabletám a koktejlům na hubnutí. Každá z těchto metod má svá pro a proti, ale jedno mají společné: na boj s nadbytečnými kilogramy zůstává každý sám. To s sebou obvykle přináší řadu chyb - mezi nejčastější patří nadměrné snížení příjmu potravy (hladovění, ztráta svalové hmoty namísto tuku) a nevyvážená skladba jídelníčku (postupné ztrácení důležitých vitamínů a stopových prvků) často vedoucí k nežádoucímu jo-jo efektu. V poslední době proto stále více lidí volí odbornou pomoc výživového poradce nebo dietologa. Co tedy můžeme od návštěvy u něj čekat?

Newsletter

Přihlášení

Facebook
Sponzorovaný odkaz: