Podmínky užití služeb serveru a prohlášení o ochraně osobních údajů

Provozovatel serveru vyzivovi-poradci.cz (dále jen provozovatel):
Václav Kalaš
Chotusice 193
285 76 Chotusice
IČ: 71506233


1. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Provozovatel, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Žádné osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám.

 

2. Podmínky využívání služeb serveru vyzivovi-poradci.cz

Server vyzivovi-poradci.cz slouží jako katalog výživových poradců a dietologů.

Při registraci se uživatel zavazuje uvést pravdivé údaje.
Registrovat se mohou pouze uživatelé, kteří mají IČ. Uživatelé bez oficiální živnosti nemohou být na serveru registrováni.

Každá nová registrace musí být uživatelem potvrzena kliknutím na odkaz, který obdrží e-mailem ihned po registraci. V případě problémů s doručením potvrzovacího e-mailu se může uživatel obrátit na technickou podporu na e-mailu info@vyzivovi-poradci.cz.

Po potvrzení uživatelem projde registrace schválením provozovatelem serveru. O výsledku schválení bude uživatel informován e-mailem.

Při registraci může uživatel zvolit až tři druhy vzdělání. Každý z těchto druhů musí být doložen kopií potvrzení o dosažení zvoleného vzdělání - ve vztahu k výživovému poradenství. Pokud nebude zvolené vzdělání doloženo nebude uživateli aktivováno v jeho profilu.
Pokud uživatel nedoloží žádný druh vzdělání, budou aktivity uživatele podrobně zkoumány (uvedení a popis vykonávané činnosti na vlastních www) a v případě pochyb o kvalitě bude registrace zamítnuta.

Server vyzivovi-poradci.cz se striktně zaměřuje na kvalitní a odborně vyškolené výživové poradce a dietology. V žádném případě nebudou schváleny registrace uživatelů nabízejících tzv. zázračné hubnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo upravit údaje vyplněné uživatelem, tak aby bylo dosaženo maximální kvality uživatelského profilu.

Provozovatel si vyhrazuje právo zamítnout jakoukoliv registraci bez udání důvodu.

Pozice firemního zápisu je dána datem registrace. Čím dříve je registrace provedena, tím lepší pozici bude ve výpisu mít.

Uživatelům s placeným firemním zápisem či jakoukoliv jinou formou reklamy provozovatel nebude kompenzovat žádné náhrady v případě krátkodobého výpadku služby. Za krátkodobý výpadek je považována souvislá nedostupnost služby do celkové doby 24 hodin. Při překročení této doby budou případné kompenzace řešeny individuálně.

 
Přihlášení

Facebook
Sponzorovaný odkaz: