Nordic Walking je sport

Autor: FaktorPlus - centrum pro výživu, zdraví a sport

Nordic Walking  je sport
Nordic Walking je sport! A tak bychom na tuto aktivitu měli pohlížet. O Nordic Walking ovšem nemluvíme v případech, které bohužel můžeme pozorovat u převážné většiny populace používající hole k chůzi. Tito lidé ke své škodě, mají hole pouze jako „módní doplněk" a spíše jim překážejí. Většinou je vidíte, jak je tahají za sebou. Mnozí používají k Nordic Walking i hole trekové, tedy nevhodné. Mají je špatně nastavené a drtivá většina absolutně neovládá techniku.

Jak jsem v úvodu uvedla, Nordic Walking je sport a jde jen o to, k jakému účelu chcete tuto aktivitu použít. Možná vás překvapí, že NW používáme cíleně k několika druhům činností. Buď ke kondičním účelům, kdy postupným tréninkem přecházíme až k Nordic Running (běhání s holemi) a systematicky tak pracujeme na své kondici (zde hovoříme o činnosti srdečně-cévního systému, plicní ventilaci a posilování svalového aparátu). Nebo se zaměřujeme na ryze terapeutické účely, tzn. rekonvalescence po úrazech, operacích zejména podpůrného nebo pohybového aparátu apod. V rámci fyzioterapie se NW používá k vyrovnání svalových dysbalancí a kompenzaci špatných pohybových návyků, např. vadného držení těla při stání, kdy jde hlavně o koordinaci a postavení nohou, resp. jejich osy. Nebo sezení či např. předklonu a zdvihu, s čímž se potýká většina populace na celém světě. Přednostně např. u lidí, kteří při své práci převážně sedí, se jeví Nordic Walking jako ideální, téměř prioritní sportovní disciplína. V podstatě je i výbornou průpravou ve vztahu k dalším pohybovým aktivitám, které zamýšlíme realizovat. Prostě NW např. s kombinací protahovacích a izometrických posilovacích cvičení je zejména pro dospělou populaci tím nejlepším odrazovým můstkem pro to, chcete-li se věnovat ve zdraví dalším pohybovým aktivitám. Jen pro ilustraci - Nordic Walking je také např. vynikající průpravou pro plavání, které je spolu s cyklistikou a během doporučováno jako jedna z nejzdravějších pohybových aktivit. Ve spojení s postizometrickou relaxací je pak severská chůze ideálním kompenzačním prvkem pro plavecké činnosti.
V současnosti a to celosvětově je Nordic Walking v souběhu s izometrickým zatěžováním svalstva (sval mění napětí aniž by se prodloužil) prokazatelně jednou z nejvhodnějších disciplín pro redukci tělesné hmotnosti. A to bez rozdílu, jde-li o dítě či dospělého jedince. Všichni dobře víme a registrujeme, že WHO (World Health Organization - Světová Zdravotnická Organizace) na základě relevantních průzkumů vybízí jednotlivé státy k zamyšlení se nad neutěšenou situací z pohledu zdravotního stavu dětí i dospělých. Zejména u dětí začíná být současná situace dramatická, neboť nadváha a obezita jsou již naprosto běžnou záležitostí. Ale to není zdaleka vše. K tomu se ještě přidružují problémy s podpůrným a pohybovým aparátem. Děti díky absenci pohybu, mají špatně vyvinuté svalstvo, trpí dysbalancemi a registrujeme i problémy s vývojem kostí (především páteře). Tyto neduhy však nejsou na rozdíl od nadváhy či obezity na první pohled zřetelné. Díky obecné realitě, že téměř 90% času v rámci jednoho dne buď sedíme, nebo ležíme, je situace ze zdravotního hlediska více než alarmující. Právě v tomto bodě se nabízí říci, že především u té části populace, která se cíleně nevěnuje nějakému sportu, má Nordic Walking a kompenzační cvičení své nezastupitelné místo. Ale tím to nekončí. I pro ty, kteří sportují, je Nordic Walking včetně protahovacích a izometrických posilovacích cvičení doporučován jako vhodná alternativa fyzické zátěže. Bohužel i přes svůj masový rozvoj v posledních létech je stále ještě NW nedoceněným fenoménem.

Aby bylo mé povídání ucelené, podívejme se ještě krátce na tzv. Nordic Blading (jízdu na in linech se speciálními holemi)... Zasvěcení vědí, že Nordic Walking není zázračným nápadem, ale vznikl při trénincích letní přípravy lyžařů-běžců. Ti používali lyžařské hole k tzv. suchému nácviku. Při trénincích prováděli různá cvičení tzv. imitace (chodili, skákali a běhali). Tak vznikl Nordic Walking. Všeobecně známé ale také je, že lyžaři-běžci lyžují i v letních měsících a to na speciálních kolečkových lyžích. Mnozí z nich tuto disciplínu mistrně ovládají a soupeří stejně jako v zimě na běžkách v rámci světového poháru. No a od kolečkových lyží už není daleko k in-line bruslím a když se k této činnosti (tedy in-line bruslení) přidaly speciální hole, tak vznikl Nordic Blading. Takže opět nic převratného, pouze dobrý nápad. Snad nic nenamítnete, když řeknu, že in-line bruslení je mimořádně zajímavá aktivita, kterou mohou provozovat lidé téměř v každém věku. V současnosti je tato činnost i lékaři vřele doporučována, protože při ní nedochází k neúměrnému přetěžování např. kloubů, vazů a šlach. A Nordic Blading? To je v podstatě jakási nástavba in-line a pro zdatné bruslaře i velmi zajímavá adrenalinová záležitost. V současnosti např. pro hráče ledního hokeje je NB vynikajícím zpestřením v rámci letní kondiční přípravy.

Jak sami vidíte, z uvedeného textu nám vychází, že Nordic Walking neboli chůze s holemi je skutečně sport a ne ledajaký. Ze základní verze vznikly další velmi zajímavé sportovní aktivity, které můžeme vykonávat všichni. Jde jen o to přizpůsobit jednotlivé činnosti svým potřebám vzhledem k věku, zdravotnímu stavu a stávajícím dovednostem.

Autor: Mgr. Jana Stejskalová (předsedkyně Českomoravské federace Nordic Walking - www.cmfnw.cz
Přihlášení

Facebook
Sponzorovaný odkaz: